สมศ. ประกาศรับสมัครผู้ประเมินภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึง 2 ม.ค.57 เท่านั้น

 

ประกาศ สมศ.

อ่านรายละเอียด คลิกเลย !!!

กรอกใบสมัครผู้ประเมินภายนอก คลิกที่นี่

(เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 มกราคม 2557)

หรือโทร 084 – 8091085 และ 088-4009406

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

ใบสมัครผู้ประเมินเก่าที่ย้ายสังกัด

ใบสมัครผู้ประเมินใหม่  

( UPDATE 11 พฤศจิกายน 2556)

ลิงค์ใหม่ ข่าวสารครอบครัวเรวดี

ลิงค์ใหม่ ข่าวสารครอบครัวเรวดี

http://www.rrecm.blogspot.com/

http://www.rrecm.blogspot.com/

http://www.rrecm.blogspot.com/

http://www.rrecm.blogspot.com/

ลิงค์ใหม่ ข่าวสารครอบครัวเรวดี

ตารางการประเมินทั้ง 3 วันสำหรับสถานศึกษา

>>> กำหนดการ. <<<

กำหนดการประเมินสำหรับสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเบื้องต้น

ในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกทั้ง 3 วัน

ทั้งนี้ ทางสถานศึกษาและทีมประเมินคุณภาพภายนอกอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2556

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมิน 2/2556

แจ้งประชุมผู้ประเมินเข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนการออกประเมินครั้งที่ 2 / 2556

ณ หน่วยประเมินเรวดีวิจัยและประเมินผล

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-11.30 น.

ทั้งนี้ขอให้ผู้ประเมินเตรียมเอกสารมาดังต่อไปนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำนำทะเบียนบ้าน

3. หมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคาร

ประสานงานเบื้องต้นได้ที่หมายเลข 084-4091085 หรือ 088-4009406 นะคะ

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดืิอนพฤษภาคม พ.ศ.2556


กำหนดการประเมินทั้ง 3 วัน

กำหนดการประเมิน

ปฏิทินกำหนดการประเมิน

เชียงใหม่ กลุ่ม 1 ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 1729 ครั้ง
เชียงใหม่ กลุ่ม 4 ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.38 Mb ดาวน์โหลด : 1415 ครั้ง
เชียงราย กลุ่ม 4 ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.29 Mb ดาวน์โหลด : 547 ครั้ง
เชียงราย กลุ่ม 6 ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาดไฟล์ : 0.50 Mb ดาวน์โหลด : 445 ครั้ง

กำหนดการประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระัดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกการศึกษา (องค์การมหาชน) มีขั้นตอนการคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้

1. ทดสอบข้อเขียนในหัวข้อดังต่อไปนี้
1.1 ความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพภายใน
1.2 ความรู้ความเข้าใจในด้านการประเมินคุณภาพภายนอก
1.3 การปฏิรูปการศึกษา
1.4 กฏกระทรวงฯ
1.5 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

ทดสอบในวันอาืทิตย์ืั้ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.30-11.00 น.
ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ

และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขีบย ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2555

ประกาศเรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกระดับการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

Previous Next